@Prometheus is gespecialiseerd in "Erfbelasting".

Dagelijks wordt u geconfronteerd met het nemen van belangrijke beslissingen op het vlak van dagelijks bankieren, sparen, lenen, verzekeringen, civielrechtelijke beslissingen, fiscaliteit, pensioenplanning en uw bestaanszekerheid.

Een helikopter-view behouden, rekening houdend met de juridische, vermogensrechtelijke en fiscale gevolgen (oa. De nieuwe anti-misbruikbepalingen) is bijna onmogelijk geworden. Meer en meer mensen doen daarom een beroep op een bekwaam adviseur in de materie.
@Prometheus erkent deze evolutie en besliste vanaf 2015 om volledige adviezen te verzorgen inzake successie-en familiale vermogensplanning.

Bij een volledig advies mogen wij volgens de wet over de "Onafhankelijke Financiële Planning" geen beleggingsproducten bemiddelen in uw naam!

Als financieel planner sta ik u bij inzake de uitwerking van een familiale vermogen-en successieplanning.

Met @Prometheus zorgen wij voor een professionele back-up van onze adviezen, begeleiding en opvolging.

Een ver doorgedreven studie is vandaag de dag een noodzaak om een vermogen-en successieplanning bij nieuw samengestelde gezinnen, bij in extremis-regelingen, bij adoptie en bij gezinnen met verstandelijk beperkte personen (ouders of kinderen) tot een goed einde te brengen.

@Prometheus zorgt voor uw gemoedsrust vandaag, na pensionering of in geval van invaliditeit of na het overlijden van een partner.

In AMS (Antwerp Management School - UA) behaalde Patrick Lierman het diploma van Master of Personal Financial Planning, MPFP.

Hij verwierf hierdoor grensverleggende kennis in Burgerlijk-, Fiscaal-, Vennootschaprecht en Fiscaliteit, Sociaal-, Pensioenrecht, Sociale- en Bestaanszekerheid, Economische- en Financiële analyse, Investerings- en Portefeuilletheorie.
image-6291-4072-allteam.png?1410527326652
VTM Telefacts Laat 18/11/2014
In het televisieprogramma Telefacts Laat - 'Dure erfenissen' kwamen we aan het woord als financieel planner.